Woordenketting

De studenten gaan in een kring staan. De docent benoemt het thema welke deze les behandeld zal worden en noemt vervolgens een woord, begrip of persoon waar hij bij dit thema als eerste aan moet denken. Vervolgens is het aan de student die links van de docent staat om een nieuw begrip, woord of persoon te noemen welke met de laatste letter van het door de docent genoemde woord begint. Deze ketting wordt voortgezet totdat alle studenten aan de beurt zijn geweest. Om de ketting vlot te laten verlopen kan er een tijdslimiet op het antwoorden worden gelegd. Een student moet bijvoorbeeld binnen 10 seconden een begrip, woord of persoon noemen die eindigt op de laatste letter van het woord van zijn voorganger. Lukt het niet om dit binnen 10 seconden te doen, dan is de student af en moet hij gaan zitten. De student die als laatste overblijft is de winnaar.

21st Century Skills

Creatief denken
Communiceren

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie